Psychology and Religion

Interesting Links

 

 


Ελληνική Βιβλιογραφία

 

 
Ακριβώς πάνω στο θέμα

 

Ιωάννου Κ. Κορναράκη (1986).
Το πρόβλημα των σχέσεων ποιμαντικής φροντίδος και ψυχοθεραπείας εξ επόψεως Ορθοδόξου.
Εκδ. Κυριακίδη.  Θεσσαλονίκη.

 

π. Βασίλειου Θερμού. (1996).
Ποιμαίνοντες μετ’ επιστήμης.
Εκδ. Αρμός. Αθήνα.

 

π. Αδαμάντιος Αυγουστίδης. (1999) 
Ποιμένας και Θεραπευτής. Ζητήματα ποιμαντικής ψυχολογίας και ποιμαντικής πρακτικής.
Εκδ. Ακρίτας, Αθήνα.

 

Θεολογία και Ψυχιατρική σε διάλογο. (1999)
Πρακτικά της Ημερίδας που έλαβε χώρα στη Λιβαδειά το 1994.
Εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήνα.
(Περιλαμβάνονται εισηγήσεις του Ψυχιάτρου Δημήτρη Κυριαζή, του π. Βασιλείου Θερμού (παιδοψυχίατρου, Ψυχοθεραπευτή) και του Σεβ. Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ιωάννη (Ζηζιούλα), Καθηγητή Παν/μίου και Ακαδημαϊκού).

 

π. Φιλόθεου Φάρου. (2001).
Ο μύθος της ψυχικής νόσου.
Μια πρόταση για μια διαφορετική θεώρηση και
ψυχοθεραπευτική προσέγγιση της ψυχικής διαταραχής.
Εκδ. Αρμός, Αθήνα

 

Σωτήρης Αδαμίδης. (2002).
Θεραπευτική των πατέρων και ψυχανάλυση.
Εκδ. Σταμούλης, Αθήνα.
(Αυστηρή αλλά ενδιαφέρουσα κριτική στις προσπάθειες συνύφανσης της Ορθόδοξης Πατερικής Θεολογίας και ψυχανάλυσης).

Σ. Κ. Τσιτσίγκου,
1. Ψυχολογία τής Θρησκείας, εκδ. Βουτζουλίδης, Αθήνα 2009.

2. Προθεωρία στην Ψυχολογία τής Αίρεσης, εκδ. Βουτζουλίδης, Αθήνα   2009.

3. Θρησκευτικότητα και Επιθυμία, εκδ. Βουτζουλίδης, Αθήνα 2009.

4. Θρησκεία και Επιστήμη: Προλεγόμενα στη γνωσιακή διαλεκτική Άκτιστου και κτιστού,
εκδ. Βουτζουλίδης, Αθήνα 2009.

 

 

Ά ρ θ ρ α  Π ε ρ ι ο δ ι κ ώ ν

Σύναξη

Στο περιοδικό Σύναξη, Ιανουαρίου-Μαρτίου 1988, Τεύχος 25, περιλαμβάνονται τα άρθρα:

-π. Φιλόθεου Φάρου: Ψυχολογία: Επιστήμη ή αίρεση;

-Ιωάννου Κορναράκη: Ορθόδοξη Ποιμαντική ψυχολογία.

-π. Διαμαντή Αυγουστίδη: Η σωτηριολογική διάσταση της ψυχιατρικής.

-π. Βασιλείου Θερμού: Θεωρία και πράξη της Ποιμαντικής απέναντι στην Ψυχολογία

-π. Α. Ρωμαίου - Δ. Κυριαζή: Ψυχανάλυση ή εξομολόγηση; (Συζήτηση)

 

Θεολογία

Σ. Τσιτσίγκου. Spiritual Fatherhood according to St. John Chrysostom's Homilies on Penance in the light of the Psychology of Depth,
Durham 1994,
περιοδικό «Θεολογία», 70, 4 (2000) 826-960.

 


Σχετικά με το Θέμα

 

Τα βιβλία του π. Φιλόθεου Φάρου.
Διάλογος (εκδ. Ακρίτας), Βάδιζε υγιαίνων (εκδ. Καστανιώτη), Η ίαση ως υγείας ολοκληρία (εκδ. Καστανιώτη),Το πένθος (εκδ. Ακρίτας), Έρωτος Φύσις(εκδ. Αρμός).


π. Νικόλαος Λουδοβίκος (2003)).
Ψυχανάλυση και Ορθόδοξη Θεολογία.
Εκδ. Αρμός.  Αθήνα.

 

Ιωάννου Κ. Κορναράκη (1984)).
Εγχειρίδιον Ποιμαντικής Ψυχολογίας.
Εκδ. Κυριακίδη.  Θεσσαλονίκη.

 

Ιωάννου Κ. Κορναράκη (1986).
Ψυχολογία και πνευματική ζωή.
Εκδ. Κυριακίδη,  Θεσσαλονίκη.

 

Ιωάννου Κ. Κορναράκη(1987).
Η βίωσις του πάθους κατά την διδασκαλία της Αγίας Γραφής.
Εκδ. Κυριακίδη,  Θεσσαλονίκη.

 

Μπαλογιάννης. Σ.(1980).
Ποιμαντική Ψυχολογία.
Εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη.

 

Σταυρόπουλος Α. Μ.(1981). Η Ποιμαντική Ψυχολογία ως ψυχολογία του ανισταμένου ανθρώπου. Πρακτικά Α’ Συμποσίου Ποιμαντικής Ψυχολογίας και Εξομολογητικής. Εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη.

 

Σταυρόπουλος Α. Μ.(1997).
Επιστήμη και τέχνη της Ποιμαντικής.

Εκδ. Αρμός, Αθήνα

 

Μακράκης Μ. Κ(1993). Ψυχολογία της Θρησκείας.
Εκδ. Αρμός, Αθήνα.

 

Μπέγζος Μάριος.
Ψυχολογία της Θρησκείας.

Εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.

 

π. Βασίλειος Θερμός. (1997).
Αναζητώντας το πρόσωπο.

Εκδ. Αρμός (B' , Έκδ), Αθήνα.

Ο αληθής και ο ψευδής εαυτός του ανθρώπου κατά τον ψυχαναλυτή Donald Winnicott και κατά τον αγ. Γρηγόριο Παλαμά

 

Νίκου Νησιώτη:
Ψυχολογία της Θρησκείας.

Το βιβλίο αυτό το προτείνει ο Θεολόγος κ. Νίκος Παύλου με το ακόλoυθο email που μας έστειλε:

"Σαν συμβολή θα ήθελα να μιλήσω για ένα εγχειρίδιο που το θεωρώ το πλέον σημαντικό στην ελληνική βιβλιογραφία. Είναι το έργο του αείμνηστου καθηγητή της Φιλοσοφίας και Ψυχολογίας της Θρησκείας Νίκου Νησιώτη: " Ψυχολογία της Θρησκείας". Δυστυχώς απ' ότι γνωρίζω δεν κυκλοφορεί στο εμπόριο, γιατί είχε τη μορφή σημειώσεων για φοιτητές. Πάντως είχε γίνει από τους διαδόχους του στη Θεολογική Σχολή προσπάθεια για έντυπη έκδοσή του".

 

Σ. Τσιτσίγκου. 2000.
Η ψυχή του ανθρώπου κατά τον ι. Χρυσόστομο, Αθήνα.
Εκδ. Αποστ. Διακονία.

 

Στυλιανού Παπαδόπουλου. 1988.
Θεολογία και γλώσσα.
Εμπειρική θεολογία - Συμβατική γλώσσα.
Εκδ. "Τέρτιος", Κατερίνη.

 

π. Αντωνίου Αλεβιζόπουλου. 1991.
Αυτογνωσία, Αυτοπραγμάτωση, Σωτηρία.

Έκδοση Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως.

Στο βιβλίο του αυτό ο π. Αντώνιος σχολιάζει από Ορθόδοξη σκοπιά αποσπάσματα από έργα Ρ. Νάτζεμυ, Θ. Μπούκα, N. V. Peale και J. Silva που αφορούν στην αυτοπραγμάτωση, την αυτογνωσία και τη σωτηρία. Παρότι αναφέρεται άμεσα στο χώρο της Νέας Εποχής και όχι της ψυχολογίας (εκτός από μια σύντομη αναφορά του στον Albert Ellis εμπνευστή της Λογο-θυμικής θεραπείας, σελ. 17) αισθάνεται κανείς ότι ο π. Αντώνιος θα μπορούσε να ασκήσει παρόμοιες κριτικές για πολλές ψυχολογικές θεωρίες και πρακτικές.

http://www.psyche.gr/mpara6.gif

 

Ξένοι Συγγραφείς

 

Irvin Yalom (2003)

Θρησκεία και Ψυχιατρική

Μετάφρ. Ευαγγ. Ανδριτσάνου, Γιάννης Ζέρβας. Εκδ. Άγρα.

 

Φρανσουάζ Ντολτό, Ζεράρ Σεβερέν (2002)
Τα Ευαγγέλια και η Πίστη. Ο κίνδυνος μιας ψυχαναλυτικής ματιάς
μεταφρ. Ελισ. Κούκη. Εκδ. Εστία

 

Caruso Igor. (1953).
Ψυχανάλυσις και σύνθεσις της υπάρξεως.
Αθήνα

 

Viktor Frankl. (1980).
Ο Θεός του ασυνείδητου.
Εκδ. Ταμασός.  **

 

Fromm E: (1974).
Ψυχανάλυση και Θρησκεία.
Εκδ. Μπουκουμάνη, Αθήνα.

 

Jung Karl: (1962).
Ψυχολογία και Θρησκεία.
Εκδ. Μαρή, Αθήνα.

 

Pfister O. (1934).
Ψυχανάλυση και Παιδαγωγική.
Εκδ. Δαρεμάς Δ, Αθήνα

 

Edmond Rochedieu.(1950)
Ψυχολογία και Πνευματική Ζωή.
Εκδ. Δαμασκός, Αθήνα.

 

Ευδοκίμωφ Πάυλου. (1958)
Η άσκηση και η ψυχολογία 
Στο βιβλίο: Η Γυναίκα και η Σωτηρία του Κόσμου.
(Ελλην. μτφρ. 1983 Β' εκδ.).
Εκδ. Πουρναρα, Θεσσαλονίκη. σελ118-128

 

 

Όρια και φύση της επιστημονικής γνώσης

 

Χρήστου Μαλεβίτση (1970).
Είναι και Συνείδηση. Στο βιβλίο «Εσωτερική Διάσταση».
Εκδ. Δωδώνη, Αθήνα.

 

Χρήστου Μαλεβίτση (1997).
Περί της πίστεως. Στο βιβλίο «Η Ζωή και το Πνεύμα».
Εκδ. Δωδώνη, Αθήνα.

 

Philippe Sherrard, Σωτήρης Γουνελάς. (1986)
Δύο κείμενα περί επιστήμης.
Εκδ. Σύναξη, Αθήνα.

 

Μουτσόπουλος Ε. (1972)
Γνώσις και Επιστήμη,. Αθήνα

 

Jean Wahl:
Η Αλήθεια Υποκειμενικότητα, η Αλήθεια Είναι, Το πλήθος των Αληθειών. Στο βιβλίο του: Les Philosophies de lExistence, μεταφρ.
Εισαγωγή στις Φιλοσοφίες του Υπαρξισμού (1970) Εκδ Δωδώνη, Αθήνα

 

Παπανούτσος Ε. (1954).
Γνωσιολογία.
Εκδ. Δωδώνη, Αθήνα.

 

π. Ιουστίνου Πόποβιτς:(1962)
Η γνωσιολογία της αναγεννηθείσης προσωπικότητος: κατά τον άγιο Μακάριον τον Αιγύπτιον. Στο «Θεολογία. Αλήθεια και Ζωή».
Εκδ. Ζωή, Αθήνα.

 

Ηθική

 

Χρήστου Μαλεβίτση(1965).
Η Ηθική κρίση. Στο βιβλίο «Προοπτικές». Εκδ. Δωδώνη, Αθήνα.

 

Νησιώτης Ν.(1956).
Υπαρξισμός και Χριστιανική Πίστις. Εκδ. Μήνυμα, Αθήνα.

 

Μαντζαρίδης Γ.
Χριστιανική Ηθική. Εκδ. ΠΟΥΡΝΑΡΑ, Θεσσαλονίκη.

 

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. (1965).
ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΤΟΜΟΣ Α. Εκδ. Εστία, Αθήνα.

 

W. James. (1970).
Ο Πραγματισμός. Αθήνα.

 

Παπανούτσος Ε. (1949).
Ηθική.
Α’, Β’ Τόμος.
Εκδ. Δωδώνη, Αθήνα

 

Παπανούτσος Ε. (1954).
Γνωσιολογία.

Εκδ. Ίκαρος, Αθήνα

 

Σ. Τσιτσίγκου. 2001.
Το Χρυσοστομικό Ήθος. 
Εκδ.. ΠΟΥΡΝΑΡΑ, Θεσσαλονίκη.

 

 

Άλλα Βιβλία

 

π. Νικόλαος Λουδοβίκος:
Η κλειστή πνευματικότητα και το νόημα του εαυτού. 1999 β’ έκδ. Ελληνικά Γράμματα

 

Γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου (2003)
Βίος και Λόγοι
Ιερά Μονή Χρυσοπηγής

 

Χρήστου Μαλεβίτση(1975).
Ο ορισμός του ανθρώπου. Στο βιβλίο «Πολιτεία και ερημιά». Εκδ. Δωδώνη, Αθήνα.

 

Χρήστου Μαλεβίτση(1973).
Η λησμονιά του Θεού. Στο βιβλίο «Η Τραγωδία της Ιστορίας». Εκδ. Δωδώνη, Αθήνα.

 

Χρήστου Μαλεβίτση (1978).
Από το μύθο στο λόγο. Στο βιβλίο «Το ανθισμένο δέντρο». Εκδ. Δωδώνη, Αθήνα.

Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης
Εισαγωγή στη Φιλοσοφία. Α, Β, Γ, Δ, τόμοι. Εκδ. Εστία, Αθήνα.

 

Χρήστου Μαλεβίτση (1985).
Φιλοσοφία και Θρησκεία. Πέντε ομιλίες για τη φιλοσοφική και θρησκευτική συν-είδηση. Εκδ. Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν, Αθήνα.

 

Karl Jaspers.
Εισαγωγή στη Φιλοσοφία.
Εκδ. Δωδώνη, Αθήνα.
( Ο
Karl Iaspers, ψυχίατρος, συγγραφέας εκτός των άλλων του βιβλίου «Γενική Ψυχοπαθολογία», 1913). Στο βιβλίο του «Εισαγωγή στη Φιλοσοφία» αναφέρεται εκτεταμένα στη φύση του ανθρώπου αλλά και της επιστήμης ).

 

Νικολάου Μπερδιάγεφ. (1982).
Θείον και Ανθρώπινον. Η Υπαρξιακή Διαλεκτική των Σχέσις. Εκδ. Πουρνάρα.Θεσσαλονίκη.

 

 

 

 

Συμπληρώστε τη βιβλιογραφία με δικές σας προτάσεις

 

                                                                              

Αρχική Σελίδα